Etiikan täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
fi

ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

28.4.2022 klo 13.31
Hyvän hoidon akatemia® käynnistyi vuoden 2022 alussa. Avoimia ja maksuttomia keskustelutilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa. Ensimmäisenä keskustelun aiheena oli Mikä kuormittaa? Teimme verkostossamme kyselyn, mikä kuormittaa työntekijöitä sosiaali- ja terveysalalla. Vastauksia on kertynyt tähän päivään mennessä 301, kysely on edelleen auki. Vastauksia käsiteltiin helmikuussa pidetyssä avoimessa keskustelufoorumissa, joka järjestettiin etäyhteydellä 4.2.2022. Mistä on kyse? Mikä on Hyvän hoidon akatemia® ja keitä se palvelee? Mitkä ovat Hyvän hoidon akatemian® tavoitteet?